מחדל בעבר בניהול הספרים - אינו מהווה עילה לסירוב רשויות המע"מ לרישום עוסק
בית המשפט המחוזי קבע, כי רשויות מס ערך מוסף אינן רשאיות לסרב לרשום עוסק, כעוסק מורשה, גם כאשר מדובר בעוסק שהורשע בעבר במחדלים בניהול ספריו וכן כאשר לבעלי המניות בעסק יש חברות אחרות עם חובות ו/או עם בעיות דיווח אחרות.
מחדל בעבר בניהול הספרים - אינו מהווה עילה לסירוב רשויות המע"מ לרישום עוסק
4/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570