אכיפת חוזה בין מושב למשתכנים
בית המשפט המחוזי פסק, כי באם הצדדים לחוזה עמדו בתנאיו, נכון ליום חתימתו, הרי ששינוי החלטת מינהל מקרקעי ישראל, הקשורה לפרטי החוזה, אינה משפיעה על קיומו.
אכיפת חוזה בין מושב למשתכנים
7/3/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570