באם לא סוכם אחרת - מחיר העסקה כולל מע"מ
בית המשפט העליון קבע, שכאשר לא נקבע בחוזה מכר בהוראה מפורשת, כי למחיר העסקה יתווסף מס ערך מוסף, הרי שחזקה היא כי מס הערך המוסף כבר נכלל במחיר העסקה.
באם לא סוכם אחרת - מחיר העסקה כולל מע"מ
28/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570