שינויי חקיקה בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין - מתוקף חוק ההסדרים
בחוזר עיקרי השינויים שנקבעו בחוק ההסדרים לשנים 2011-2012, בפקודת מס הכנסה, בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק הביטוח הלאומי.
שינויי חקיקה בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין - מתוקף חוק ההסדרים
24/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570