עוסק הרשום באיחוד עוסקים חייב להגיש דוח שנתי למע"מ
בחוזר תזכורת ופרטים בדבר הגשת הדוח השנתי למע"מ של איחוד עוסקים.
עוסק הרשום באיחוד עוסקים חייב להגיש דוח שנתי למע"מ
15/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570