הטבות מס לחיילים בסדיר, משוחררים, במילואים ובקבע
בחוזר עדכון בדבר חוזר שפורסם על ידי רשות המסים, המפרט את הוראות המס הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי מילואים, אנשי צבא קבע ואנשי כוחות הביטחון האחרים.
הטבות מס לחיילים בסדיר, משוחררים, במילואים ובקבע
6/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570