תזכורת בדבר חובת תשלום אגרה שנתית לרשם החברות
בהתאם לחוק החברות - לכל חברה חובות שנתיות כלפי רשם החברות, בהן, בין היתר, תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי.
תזכורת בדבר חובת תשלום אגרה שנתית לרשם החברות
2/2/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570