ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2011 - עדכונים
החל מרבעון ינואר 2011 חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי, שיעורי דמי הביטוח נשארו ללא שינוי. כתוצאה משינויים אלו יחולו שינויים גם בבסיסי המשקים.
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2011 - עדכונים
22/3/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570