חוזה החכירה האחיד לקיבוץ - אינו בבחינת חוזה אחיד מקפח
בית הדין לחוזים אחידים קבע, כי התנאים הקבועים בחוזה החכירה: "חוזה חכירה לקיבוץ" - אינם בבחינת תנאים מקפחים בחוזה אחיד. מנגד נקבעו בפסק הדין תיקונים בחלק מהסעיפים. בחוזר עיקרי הסוגיות שנדונו בפסק הדין.
חוזה החכירה האחיד לקיבוץ - אינו בבחינת חוזה אחיד מקפח
20/1/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570