רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 בוצע תיקון חקיקה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, (להלן: "החוק"). התיקון כולל שינויים מקיפים ומהותיים למפעלים תעשייתיים. בחוזר מובאים עיקרי השינויים.
רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570