עדכונים בתחום המים - ינואר 2011
בחוזר עדכונים בדבר תעריפי מים חדשים לחקלאות מיום 1 בינואר 2011, תעריפי מים לבית מיום 1 בינואר 2011, כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) - תיקון לשנת 2011 והיטלי הפקה.
עדכונים בתחום המים - ינואר 2011
18/1/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570