החלטה 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים
בחוזר עדכון בדבר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים. החלטה זו מעדכנת את החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 949 ו- 1163.
החלטה 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים
18/1/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570