הגשת בקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצרכי מס לפי סעיף 20א' לפקודה
לאור הירידה בשיעורי מס החברות בשנים הבאות ושינויי החקיקה בחוק לעידוד השקעות (במסגרתו ירד מס החברות לשיעורים שבין 6% לחברות באזור עדיפות א' ו-12% לחברות בשאר אזורי העדיפות) - מומלץ לבדוק את ההשלכות של עיתוי ההכרה בהוצאה והשלכות המס.
הגשת בקשות להכרה בהוצאות מו"פ לצרכי מס לפי סעיף 20א' לפקודה
30/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570