הודעת מממ"י בדבר הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים
ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התיירות על אפשרות להגיש בקשות להענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים, לרבות מיזמים מלונאים.
הודעת מממ"י בדבר הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570