עדכונים בתחום המים - דצמבר 2010
בחוזר עדכונים בדבר תעריפי המים הצפויים לשנת 2011, מידע על כספי סיוע בגין ייקור המים ב-2005 ותזכורת בדבר הגשת התנגדויות להקצאות מים לחקלאות לשנת 2011.
עדכונים בתחום המים - דצמבר 2010
6/12/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570