הטבות לפרויקטים בתחום המחקר והפיתוח המשותפים לישראל וצ'כיה
המדען הראשי הודיע על הענקת הטבות לפרויקטים משותפים, בין חברות ישראליות וחברות מצ'כיה, העוסקים במחקר ופיתוח של מוצרים ושירותים מבוססי חדשנות טכנולוגית.
הטבות לפרויקטים בתחום המחקר והפיתוח המשותפים לישראל וצ'כיה
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570