בקשה להסרת עוסק ומלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2011
רשות המסים פרסמה טפסי בקשה להסרת עוסק ומלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2011.
בקשה להסרת עוסק ומלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2011
26/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570