עדכון רשות המסים בדבר הרחבת דיווח מקוון (ומפורט) של חשבוניות למע"מ החל מינואר 2011
במסגרת הרפורמה בדיווחים המפורטים למע"מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע"מ, יורחב מעגל החייבים בדיווח מפורט למע"מ החל מחודש ינואר 2011 לגבי עוסקים, מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר וכן מוסדות כספיים.
עדכון רשות המסים בדבר הרחבת דיווח מקוון (ומפורט) של חשבוניות למע"מ החל מינואר 2011
26/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570