תקופת ההתיישנות נמנית החל במועד בו הסתיימו הליכי ההסדר של קרקע
בית המשפט המחוזי פסק, כי במקרה של תביעה לאכיפת הסכם חילופי מקרקעין, תקופת ההתיישנות נמנית החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.
תקופת ההתיישנות נמנית החל במועד בו הסתיימו הליכי ההסדר של קרקע
10/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570