פיצויים בגין הפקעה ישולמו בכסף ולא בקרקע חליפית
בית המשפט המחוזי קבע, כי פיצויים בגין הפקעה ישולמו בכסף ולא בקרקע חליפית.
פיצויים בגין הפקעה ישולמו בכסף ולא בקרקע חליפית
6/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570