דוח מס משוער לסוף שנת המס 2010
כמידי שנה אנו נערכים לסוף שנת המס, גם השנה תכלול ההערכות ימי עיון והדרכה, הפקת חוברת הערכות לסוף שנת המס 2010 וכן ליווי הקיבוצים ותאגידיהם בעריכת דוחות מס משוערים לשנת 2010.
לדוח המס המשוער חשיבות רבה בגין כניסתם לתוקף של תיקוני חקיקה רבים בנושאי מיסוי.
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2010
3/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570