עדכוני חקיקה: הגדלת שיעור מענק הפרישה הפטור ממס, איסור על גילום מס קבוצתי
בחוזר פרטים בדבר שני עדכוני חקיקה בתחום המס, שהתקבלו לאחרונה: הגדלת שיעור מענק הפרישה הפטור ממס ואיסור על גילום מס הכנסה קבוצתי החל משנת המס 2011.
עדכוני חקיקה: הגדלת שיעור מענק הפרישה הפטור ממס, איסור על גילום מס קבוצתי
14/9/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570