תשלום בגין ויתור על הקרקע בשכונת הרחבה - חייב במס רכישה
ועדת ערר קבעה, לפני מספר חודשים, כי תשלום שמשלמים רוכשי מגרש בשכונת הרחבה - חייב במס רכישה.
תשלום בגין ויתור על הקרקע בשכונת הרחבה - חייב במס רכישה
7/9/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570