עיקול על נכסי אגודה שיתופית אינו חל על זכויות המתיישבים בחלקה א'
בית המשפט המחוזי קבע, כי צו מניעה ועיקול, שהוטל על נכסי יישוב המאוגד כאגודה שיתופית לטובת נושה של האגודה, אינו חל על זכויות המתיישבים, שהם חברי האגודה, בחלקה א' בנחלתם.
עיקול על נכסי אגודה שיתופית אינו חל על זכויות המתיישבים בחלקה א'
23/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570