ביטוח לאומי - תיקון מקדמות לשנים קודמות
בחוזר פרטים בנוגע ל"מבצע" בו החל המוסד לביטוח לאומי בימים אלה לגביית הפרשים בדמי הביטוח לשנים 2008-2002 וכן ההיערכות הרצויה.
ביטוח לאומי - תיקון מקדמות לשנים קודמות
17/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570