נוער בהתנדבות בשנת שרות - תזכורת
בחוזר רענון הנוהל בדבר רישום נוער היוצא לפעולות התנדבות למטרות ציבוריות או לאומיות כך שיקבלו כיסוי ביטוחי מתאים למקרה של פגיעה בזמן שרותם כמתנדבים.
נוער בהתנדבות בשנת שרות - תזכורת
15/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570