תכנית "מסוֹרטק" לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה המסורתית
בחוזר פרטים בדבר יוזמת משרד התמ"ת לפתיחת תוכנית "מסורטק", המיועדת לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה המסורתית ולשיתוף הפעולה בינה לבין חברות ההייטק.
תכנית "מסוֹרטק" לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה המסורתית
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570