חוק ההתיישנות חל על חובות לביטוח הלאומי
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי על חובות לביטוח לאומי, שזמן היווצרותם עולה על שבע שנים ואשר המוסד לביטוח לאומי לא החל בהליכי גביה לגביהם - חל חוק ההתיישנות ולפיכך הינם בטלים.
חוק ההתיישנות חל על חובות לביטוח הלאומי
11/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570