מו"מ מול משרד החקלאות אינו מאפשר חריגה מהקצאת מים ללא הטלת סנקציות
בית הדין לענייני מים קבע, כי אין בקיומו של משא ומתן מול משרד החקלאות כדי לאפשר חריגה מההקצאה ללא הטלת סנקציות עונשיות על ידי נציבות המים.
מו"מ מול משרד החקלאות אינו מאפשר חריגה מהקצאת מים ללא הטלת סנקציות
9/8/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570