עדכונים בתחום החשמל והאנרגיה בקיבוצים ומושבים - אוגוסט 2010
בחוזר עדכון על הסדרת מערכות פוטו-וולטאיות קטנות (עד 50 KW) החל מיום 1 לספטמבר 2010. ופרטים על מערכות פוטו-וולטאיות קטנות למחלקי חשמל.
עדכונים בתחום החשמל והאנרגיה בקיבוצים ומושבים - אוגוסט 2010
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570