חבר ועד מקומי לא יוכל לכהן במקביל גם כחבר במועצה האזורית
בחוזר פרטים בדבר תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, הקובע, כי חבר ועד מקומי לא יוכל לכהן במקביל גם כחבר במועצה האזורית.
חבר ועד מקומי לא יוכל לכהן במקביל גם כחבר במועצה האזורית
28/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570