רשות ציבורית רשאית להפסיק הליכי משא ומתן מול חוכר
בית המשפט העליון קבע, כי רשות ציבורית רשאית, לאחר שגילתה אורך רוח במשך שנים, להחליט על הפסקת הליכי המשא ומתן מול החוכר ועל ביטול החכירה והזכות של הרוכש, שלא מילא את תנאי ההסכם (אף אם שילם חלק מדמי החכירה המהוונים).
רשות ציבורית רשאית להפסיק הליכי משא ומתן מול חוכר
26/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570