חידוש תוקף החלטה 897 והרחבת החלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל
בחוזר עדכון בדבר החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 5 ביולי 2010 בעניין חידוש תוקף החלטה 897 "הנחות בהקצעת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון - הוראת שעה והרחבת תוקף החלטה 817 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", המעניקה פטור מדמי חכירה ליישובים הנמצאים בקו עימות.
חידוש תוקף החלטה 897 והרחבת החלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל
11/11/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570