עדכונים בתחום המים - יולי 2010
בחוזר עדכון בדבר כניסתם לתוקף של תעריפים חדשים לצריכת מים החל מיום ה-1 ביולי 2010.
עדכונים בתחום המים - יולי 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570