המועד האחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2009, על ידי אגודות, הינו ה-31 באוגוסט 2010 (תזכורת)
בחוזר תזכורת בגין המועד, טפסים נלווים וכן התייחסות לאגודות שטרם החלו לפעול.
המועד האחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2009, על ידי אגודות, הינו ה-31 באוגוסט 2010 (תזכורת)
5/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570