ניכויים ממשכורות של עובדים זרים
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי המעסיק עובד זר רשאי לנכות משכרו ניכויים בגין הוצאות מסוימות כפי שהן מפורטות בחוזר.
בעקבות פסק דין זה אנו ממליצים לחקלאים המעסיקים עובדים זרים לוודא, כי הניכויים הנעשים ממשכורתם נעשים בהתאם לחוקי השכר, חוק עובדים זרים והתקנות הנקבעות ממנו.
ניכויים ממשכורות של עובדים זרים
4/7/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570