חופשת הלידה הוארכה ל- 26 שבועות
בחוזר פרטים בדבר הארכת חופשת הלידה לעובדת, שעבדה לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.
חופשת הלידה הוארכה ל- 26 שבועות
23/6/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570