חשמל ואנרגיה בקיבוצים ומושבים - עדכונים
בחוזר עדכון על הסדרת מערכות פוטוולטאיות קטנות (עד 50 KW) ופרטים על הסדר "השלה יזומה באמצעות פסגה ניידת".
חשמל ואנרגיה בקיבוצים ומושבים - עדכונים
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570