הצבת קרוונים למגורי עובדים זרים - תזכורת
בחוזר תזכורת בדבר התנאים לקבלת הסכמת המינהל, להצבת מבני מגורים ארעיים (קרוונים) למגורי פועלים זרים בחלקה א' של הנחלה במושב ובשטח המחנה המיועד למגורים בקיבוץ.
הצבת קרוונים למגורי עובדים זרים - תזכורת
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570