רשות התאגידים פרסמה חוברת בדבר הנדרש לקבלת אישור ניהול תקין לעמותה
החוברת החדשה כוללת, בין היתר, נושאים מרכזיים בניהול עמותות וכן מענה לשאלות הנפוצות ביותר בנושא הניהול התקין.
רשות התאגידים פרסמה חוברת בדבר הנדרש לקבלת אישור ניהול תקין לעמותה
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570