עדכונים דחופים בתחום המים - מאי 2010
רשות המים פרסמה את תעריפי המים לחקלאות האמורים להיכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2010. הרשות קוראת לציבור להשמיע עמדתו (במסגרת שימוע) עד יום ה- 6 ביוני 2010 . בחוזר פירוט התעריפים.
עדכונים דחופים בתחום המים - מאי 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570