"שאיבה שניה" - החזר הוצאות לשנים 1999 - 2009
כפי שהודענו בשני חוזרינו האחרונים – פרסמה רשות המים נוהל לחלוקת תמיכות לצרכני מים למטרת חקלאות שנדרשו בשנים 2009 – 1999 להגביר לחצים באופן עצמאי (בד"כ באמצעות בוסטרים) – באותם מקומות בהם לא הצליחה חב' מקורות לספק את המים בלחץ הנדרש בשטח החקלאי.

בחוזר עיקרי הדרישות להגשת החומר הרלוונטי.
"שאיבה שניה" - החזר הוצאות לשנים 1999 - 2009
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570