עתירת חבר בהרחבה קהילתית להשתתף בבחירות לוועד המקומי
בית המשפט העליון נמנע מלדון בסוגיה היות ובמקרה הנדון התאפשר בסופו של דבר לחבר להשתתף בהליך הבחירות, אולם הדגיש, כי בעתיד יתכן שיתעורר הצורך לדון בשאלה האם הנושא צריך להיות מוסדר בחקיקה ראשית.
עתירת חבר בהרחבה קהילתית להשתתף בבחירות לוועד המקומי
3/5/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570