פסיקת בית המשפט המחוזי המכירה ברכב כרכב עבודה - גם אם אינו מסווג כך ברישיון הרכב
ברצוננו לעדכנכם אודות פסיקת בית המשפט המחוזי הקובעת, כי לעניין פטור מתשלום הוצאות עודפות על ידי מלכ"רים, ניתן להכיר ברכב כ"רכב עבודה" גם אינו מסווג כך ברישיון הרכב. לשם כך יש להוכיח כי הרכב אינו עומד לרשות העובדים באופן פרטי וכי הרכב הותאם לצרכי עבודת המלכ"ר.
פסיקת בית המשפט המחוזי המכירה ברכב כרכב עבודה - גם אם אינו מסווג כך ברישיון הרכב
27/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570