מסורבי עליה זכאים לפנסיה ממשלתית
בחודש ינואר האחרון, החליטה ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה בראשות שר החוץ אביגדור ליברמן על הקמת ועדה בין- משרדית, שתגבש קריטריונים להכרה בפעילות מסורבי העלייה לצורכי פנסיה" מתוך תחושת כבוד והכרת תודה של מדינת ישראל".
מסורבי עליה זכאים לפנסיה ממשלתית
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570