אושר תוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- , קבע בשנת 1998 , בהוראת שעה, שהיתה תקפה לשנים עשר שנים ועמדה לפוג בתחילת חודש מרס 2010 , כי מעביד המעסיק מעל 25 עובדים חייב לתת ביטוי הולם לאנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו.
אושר תוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570