אושר פטור מתשלום מס הכנסה על מלגת לימוד או מחקר
אושר פטור מתשלום מס הכנסה על מלגת לימוד או מחקר
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570