דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
רשויות המס הודיעו על הארכת המועד האחרון לדיווח מיום ה-31 במרץ 2010 ליום ה-31 במאי 2010.
דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
21/4/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570