שינויים בביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי המעסיק המשני או משלם הפנסיה המוקדמת
בחוזר עדכונים בדבר שינויים בהליך תיאום דמי הביטוח הלאומי. תיאום דמי ביטוח לאומי מתייחס לעובד העובד אצל יותר ממעסיק אחד או המקבל תשלומי פנסיה ובמקביל ממשיך לעבוד בשכר.
שינויים בביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי המעסיק המשני או משלם הפנסיה המוקדמת
24/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570