שינוי בתקופת העבודה הנדרשת לקבלת דמי אבטלה
המוסד לביטוח לאומי הודיע, כי החל מחודש מרץ 2010 תותנה הזכאות לקבלת דמי אבטלה בצבירת תקופת עבודה של 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים לפני תקופת האבטלה.
שינוי בתקופת העבודה הנדרשת לקבלת דמי אבטלה
24/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570